قوانین و مقررات صدور مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

  • تابعیت ایران
  • اهلیت قانونی
  • نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر کیفری ( استعلام های مربوطه از سوی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای تابعه صادرخواهد شد)
  • عدم اشتغال در هر یک از بخشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • دارا بودن دیپلم کامل متوسطه با ارائه حداقل ٥ سال سابقه و نمونه کار مؤثر در امور تبلیغاتی یا مدرک تحصیلی لیسانس (فقط مربوطه به مدیر مسئول )
  • عدم اشتغال در وزارتخانه ها، مؤسسات ،شرکتهای دولتی و یا شهرداریها (فقط مربوط به مدیر مسئول)
  • کلیه موارد ذکر شده در ماده٣ ، ٤ و ٥ آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

قانون به عنوان یکی از ارکان اجرای عدالت در هر جامعه ای در صورت اجرای صحیح می تواند به جامعه روحی تازه ببخشد. در کشور ما نیز، با توجه به سوابق موجود ، از سال ١٢٨٦ شمسی، با تصویب اولین قانون مطبوعات، موادی نیز به موضوع چگونگی انتشار اعلانات اختصاص یافت. اما اولین آیین نامه که به طور مشخص پیرامون تبلیغات بازرگانی به تصویب رسید، آیین نامه « تنظیم امور اعلانات » مصوب٢٣ فروردین ١٣٤٨ است. این آیین نامه حاوی مقررات مربوط به چگونگی تأسیس کانون های تبلیغاتی و شرایط و ضوابط انتشار آگهی های تبلیغاتی بود.

همچنین دومین آیین نامه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ،آیین نامه ای است با عنوان« آیین نامه امور تبلیغات و کانون آگهی » که در تاریخ ٢٢ شهریورماه ١٣٥٤ به  تصویب هیأت وزیران وقت رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین و تنها قانونی که برای آگهی های تجاری و کانون های تبلیغاتی به طور اختصاصی به تصویب رسیده است، آیین نامه « تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی» است که در تاریخ ٢٧  اسفندماه ١٣٥٨ توسط شورای انقلاب در ٢١ ماده به تصویب رسید.

ویراست اخیر کتاب "قانون و مقررات تبلیغات" نیز با تجدید نظرها و اصلاحات صورت گرفته، تلاش دارد تا مجموعه ای به روز، مدون و قابل استناد را به مخاطبان و فعالان عرصه تبلیغات کشور تقدیم نماید.

 کتاب قوانین و مقررات تبلیغات 

برای دریافت فایل کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور کلیک کنید.